Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" powstała w 1994 roku w wyniku podziału Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 1994 roku wpisana została do Rejestru Sądowego Spółdzielni, uzyskując z tą datą osobowość prawną.
Warto wspomnieć, że z inicjatywy mieszkańców osiedla Księże Małe oraz innych osiedli w roku 1991 została podjęta uchwała o podziale WSM. Niestety przez okres 3 lat nie można było zarejestrować Spółdzielni "Księże Małe", gdyż część członków WSM oczekujących na mieszkanie, w obawie o swoje interesy, zaskarżylo uchwałę o podziale do Sądu Wojewódzkiego. Spór został zakończony 10 czerwca 1994r, w drugiej nstancji wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocłąwiu, który ostatecznie zatwierdził uchwałę o podziale WSM.

Jednym z ważniejszych wydarzeń w powojennej historii Księża Małego było uruchomienie linii tramwajowej. Linię budowaną przy udziale mieszkańców dzielnicy (!) uruchomiono 17 września 1950 jako przedłużenie linii w ciągu ul. Opolskiej na Księże Małe.

W 1996 r. historyczne zasoby Spółdzielni wpisano do rejestru zabytków jako wybitne osiągnięcie architektury i urbanistyki modernistycznej początków XX w. Znajdują się w strefie A ochrony konserwatorskiej. Wpis do rejestru chroni: podziały elewacji, płaski kształt dachów, urządzenia sieci burzowej (zbiorniki) oraz zieleń wysoką i niską.

Obok zasobów historycznych posiada także dwa nowe budynki wzniesione przy ulicy Siewierskiej i Gogolińskiej.

W lipcu 1997 roku osiedle znacznie ucierpiało w wyniku "powodzi tysiąclecia". Skutkiem powodzi były ogromne straty w zieleni i zniszczenia w przyziemiu budynków. Przeprowadzono remonty finansowane odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia od powodzi i preferencyjnym kredytem z BGK. W ramach usuwania skutków powodzi zostały wymienione wszystkie sieci infrastruktury technicznej na terenie osiedla, w tym sieć ciepłownicza.

 

W 2000r został opracowany program rewaloryzacji zieleni. Mgr inż. H.Krajewska z pracowni projektowej "Sztuka Ogrodów" wykonała kompleksowy projekt rewitalizacji szaty roślinnej osiedla wraz z przylegającymi do niego terenami.

W 2003 r. Gmina wyposażyła ulice osiedla w sieć burzową spełniającą współczesne standardy.

Gmina Wrocław dostarczała materiał do nasadzeń zieleni, sfinansowała także budowę placu rekreacyjnego, realizując deklarację zawartą w „Studiach nad strategią miasta Wrocław 2000 Plus. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław", z 1999 r. gdzie jest mowa o kształtowaniu wrocławskiego stylu zamieszkiwania na osiedlach mieszkaniowych powstałych na początku XX wieku.

W sierpniu 2003 r. Spółdzielnia ustanowiła, udokumentowała i wdrożyła System Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2000, uzyskując certyfikat w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

 

W 2007 roku od sierpnia do października Księże Małe, w scenografii z lat 60 zamieniało się w Legnicę, miasto zwane przez Rosjan "Małą Moskwą". Stało się tak za sprawą filmu o tym samym tytule, do którego zdjęcia kręcono na Księżu Małym, jako że budynki osiedla pochodzące z lat 30 bardzo przypominały osiedle legnickie. Biegający radzieccy żołnierze (aktorzy), charakterystyczne wojskowe samochody, zwłaszcza propagandowe plakaty pisane cyrylicą jako żywo przypominały epokę, która już minęła. Dla mieszkańców było to nieco uciążliwe, zwłaszcza gdy zdjęcia były kręcone nocą, ale i fascynujące.
Scenariusz filmu oparty został na książce Wojciecha Kondusza "Mała Moskwa".
W bibliotece osiedlowej odbyło się we wrześniu spotkanie z jej autorem.

Film został doceniony wieloma nagrodami na polskich festiwalach.

Film kręcony był na terenie SM KM za zgodą Zarządu i Spółdzielnia uzyskała za to wynagrodzenie.