Przydatne informacje

 

Główną przyczyną powstawania różnicy wskazań wodomierzy są:

  • klasa wodomierza (określająca dokładność wskazań urządzenia) i sposób zamontowania wodomierzy głównych i indywidualnych (im wyższa klasa wodomierza, tym mniejsze różnice wskazań,

  • niewłaściwy sposób zamontowania tego samego wodomierza (w pionie lub w poziomie) wpływa na zwiększenie błędów wskazań,

  • niejednoczesność odczytów wodomierzy indywidualnych i wodomierza głównego. Mieszkańcy zwykle podają odczyty dokonane w odstępie kilku dni poprzedzających lub następujących podaną datę,

  • błędy w odczycie,

  • zaokrąglenie odczytu do pełnych m3,

  • uszkodzenie wodomierza mieszkaniowego lub ingerencja w jego pracę,

  • pobór wody poniżej progu rozruchu wodomierza indywidualnego ( np. cieknące spłuczki, krany, itp.). Powoli sącząca się woda nie zawsze jest wychwytywana przez wodomierz mieszkaniowy, z uwagi na jego mniejszą klasę dokładności. W skali miesiąca takie wycieki mogą doprowadzić do dużych różnic wskazań.

  • zastosowanie ryczałtowego rozliczenia wody, spowodowanego brakiem dostarczenia odczytu.

 

Wymienione powyżej przyczyny powodują problemy z właściwym rozliczeniem zużycia wody u wszystkich zarządców. Przyjmuje się, że wymienione przyczyny mogą doprowadzić do różnic rzędu 10% i taki poziom błędów uznaje się za dopuszczalny.

Powstała na ten temat bogata literatura, na którą składają się dokumenty publikowane przez spółdzielnie mieszkaniowe, prace naukowe jak i odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na zgłoszoną interpelację (nr 9889) w sprawie rozliczenia różnic zużycia wody wynikających ze wskazania licznika głównego i sumy wskazań liczników indywidualnych w budynkach wielomieszkaniowych.

Podana poniżej pozycje to tylko fragment z bogatego zestawu literatury dostępbnej w internecie.