Zarząd Spółdzielni – kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz podejmując w jej imieniu wszelkiego rodzaju czynności ujęte § 41 Statutu Spółdzielni.

 

Aktualny skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu:

 

Prezes Zarządu    -    mgr inż. Jacek Tyc                        

Członek Zarządu  -    mgr Ryszard Karpiński