Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY