Zarząd informuje o ważniejszych zdarzeniach oraz działaniach Spółdzielni w miesiącu lipcu 2022 roku: