Zarząd informuje o ważniejszych zdarzeniach oraz działaniach Spółdzielni w miesiącu wrześniu 2022 roku.