Archiwum

W tej zakładce znajdują się archiwalne informacje z poprzednich lat.

O G Ł O S Z E N I E 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" będzie pełnić dyżur w dniu

 

22 listopada 2018 r. od godz. 17:00 do 18:00 

 

w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

 

 

                                                                                                              Serdecznie zapraszamy.

                                                                                                                                        Rada Nadzorcza