Archiwum

W tej zakładce znajdują się archiwalne informacje z poprzednich lat.

Zapraszamy, mieszkańców osiedla „Księże Małe” na spotkanie z dzielnicowym, które odbędzie się w dniu

21 listopada 2018 r.   w godzinach od 12:00 do 13:00

w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”

przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu

dyżur będzie pełnił  Dzielnicowy Starszy Sierżant Paweł Bury.