Archiwum

W tej zakładce znajdują się archiwalne informacje z poprzednich lat.

Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” informuje, że w dniu 14 września 2018 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział XII Cywilny Sygn. Akt XII C 1354/18 postanowił:

- uchylić postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 20.06.2018 r w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia w całości;

(dotyczącego wstrzymania wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM "Księże Małe" z dnia 05.04.2018 r.)

Oznacza to, że z dniem 14.09.2018 r. do Rady Nadzorczej zostały przywrócone osoby powołane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.04.2018 r. to jest:

Marek Sobczyk, Lidia Górska, Karolina Froń, Ryszarda Żukowska, Magdalena Korysławska, Barbara Skomorowska -Pudłowska, Piotr Połątkiewicz

 

ZMIANY W ZARZĄDZIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KSIĘŻE MAŁE”

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 6/NPRN/09/2018 powołała z dniem 23.09.2018 r. Pana Piotra Romaszewskiego na Prezesa Zarządu SM „Księże Małe”

oraz Uchwałą nr 8/NPRN/09/2018 powołała z dniem 23.09.2018 r. Pana Dawida Kanara na Członka Zarządu SM „Księże Małe”.