OD 05.11.2020 r. – skład RN po prawomocnym wyroku Sąd z dnia 05.11.2020

  1. Bogdan Koprek, - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Elżbieta Wowrzeczka – zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Barbara Krawczyk, - sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Leszek Fąfara, - Członek Rady Nadzorczej
  5. Ryszarda Żukowska – rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

 

W OKRESIE OD 14.09.2018 - 05.11.2020 skład RN po wycofaniu zabezpieczenia przez Sąd postanowieniem z dnia 14.09.2018

    1. Marek Sobczyk/Piotr Połątkiewicz* - Przewodniczący Rady Nadzorczej
    2. Lidia Górska – zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
    3. Karolina Froń – sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA
    4. Ryszarda Żukowska – Przewodnicząca
    5. Magdalena Korysławska – Członek Komisji
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
    6. Barbara Skomorowska – Pudłowska – Przewodnicząca
    7. Piotr Połątkiewicz / Marek Sobczyk** – Członek Komisji
* W dniu 18.10.2018 r. Uchwałą RN 44/2018 nastąpiła zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej funkcję objął Piotr Połątkiewicz.
** W dniu 18.10.2018 r. Uchwałą RN 51/2018 nastąpiła zmiana Członka Komisji Rady Nadzorczej funkcję objął Marek Sobczyk.

 

W OKRESIE OD 21.06.2018 DO 14.09.2018 r. – skład RN po udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia z dnia 20.06.2018

  1. Bogdan Koprek, - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Elżbieta Wowrzeczka – zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Barbara Krawczyk, - sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Leszek Fąfara, - Członek
  5. Ryszarda Żukowska – członkostwo zawieszone

 

W OKRESIE od 05.04.2018 do 20.06.2018 r. – nowy skład RN wybrany na WZ w dniu 05.04.2018.

    1. Marek Sobczyk, - Przewodniczący Rady Nadzorczej
    2. Lidia Górska – zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
    3. Karolina Froń – sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA
    4. Ryszarda Żukowska – Przewodnicząca
    5. Magdalena Korysławska – Członek Komisji
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
    6. Barbara Skomorowska – Pudłowska – Przewodnicząca
    7. Piotr Połątkiewicz – Członek Komisji

 

Skład RN wybrany na WZ w dniu 24.06.2017.

    1. Bogdan Koprek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
    2. Elżbieta Wowrzeczka - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
    3. Zuzanna Słowińska - Sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA
    4. Ryszarda Żukowska - Przewodniczący
    5. Małgorzata Sobczyk - Członek Komisji
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
    6. Leszek Fąfara - Przewodniczący Komisji
    7. Barbara Krawczyk - Członek Komisji