1. Janusz Cuper           - Przewodniczący Rady Nadzorczej
    2. Rafał Kuczykowski    - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
    3. Zuzanna Słowińska   - Sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA
    4. Ryszarda Żukowska  - Przewodniczący
    5. Kamil Kwietniewski   - Członek Komisji
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
    6. Magdalena Łańcucka - Przewodniczący Komisji
    7. Wiesław Jurasz         - Członek Komisji