1. Ewa Markowska - Przewodniczący Rady Nadzorczej (rezygnacja 15.06.2013)
    2. Mariusz Czekała - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (rezygnacja 13.06.2013)
    3. Joanna Grześkowiak - Sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA
    4. Elżbieta Wowrzeczka - Przewodniczący
    5. Monika Wadas - Członek Komisji
    6. Zbigniew Kulewicz - Członek Komisji
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
    7. Urszula Jędrzejowska - Przewodniczący Komisji (rezygnacja 15.01.2013)
    8. Maria Bułhakowska - Członek Komisji
    9. Marek Galecki - Członek Komisji
KOMISJA SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWA
    10. Barbara Krawczyk - Przewodniczący Komisji
    11. Alicja Marszałek - Członek Komisji
    12. Beata Cierniewska - Członek Komisji

VI KADENCJA uzupełnione wybory do RN WZ 27.06.2013
     1. Marek Galecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
     2. Waldemar Witczak*/Witold Studniarczyk - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
     3. Beata Cierniewska - Sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA
    4. Elżbieta Wowrzeczka - Przewodniczący
    5. Monika Wadas - Członek Komisji
    6. Zbigniew Kulewicz - Członek Komisji
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
    7. Paweł Łygan - Przewodniczący Komisji
    8. Maria Bułhakowska - Członek Komisji
    9. Witold Studniarczyk** - Członek Komisji
KOMISJA SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWA
    10. Barbara Krawczyk - Przewodniczący Komisji
    11. Alicja Marszałek - Członek Komisji
    12. Beata Cierniewska - Członek Komisji
* od 23.05.2014 r. oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
** od 29.05.2014 Zastępca Przewodniczącego