1. Ewa Markowska - Przewodniczący Rady Nadzorczej
    2. Mariusz Czekała - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
    3. Joanna Grześkowiak - Sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA
    4. Elżbieta Wowrzeczka - Przewodniczący
    5. Monika Wadas - Członek Komisji
    6. Zbigniew Kulewicz - Członek Komisji
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
    7. Adam Czmuchowski - Przewodniczący Komisji
    8. Robert Drogoś - Członek Komisji
    9. Julita Szczęsna-Rutkowska - Członek Komisji
KOMISJA SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWA
    10. Barbara Krawczyk - Przewodniczący Komisji
    11. Alicja Marszałek - Członek Komisji