1. Henryk Nowakowski       - Przewodniczący Rady Nadzorczej
    2. Zbigniew Kulewicz         - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
    3. Joanna Grześkowiak       - Sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA
    4. Elżbieta Wowrzeczka     - Przewodniczący
    5. Ewa Markowska            - Członek Komisji
    6. Waldemar Witczak        - Członek Komisji
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
    7. Adam Czmuchowski     - Przewodniczący Komisji
    8. Elżbieta Sagan            - Członek Komisji
    9. Julita Szczęsna-Rutkowska - Członek Komisji
KOMISJA SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWA
    10. Maria Bułhakowska     - Przewodniczący Komisji
    11. Barbara Krawczyk      - Członek Komisji
    12. Marek Galecki           - Członek Komisji