1. Witold Studniarczyk         - Przewodniczący Rady Nadzorczej
    2. Urszula Śliwińska             - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
    3. Małgorzata Pomorska       - Sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA
    4. Krystyna Diesner             - Przewodniczący
    5. Jadwiga Krokosińska        - Członek Komisji
    6. Agnieszka Karcz              - Członek Komisji
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
    7. Edward Łysak                - Przewodniczący Komisji
    8. Bogumiła Palczewska      - Członek Komisji
    9. Maria Bułhakowska         - Członek Komisji
KOMISJA SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWA
    10. Zofia Dillenius               - Przewodniczący Komisji
    11. Henryk Nowakowski     - Członek Komisji