1. Izabela Kreyczi                   - Przewodniczący Rady Nadzorczej
    2. Marcin Cieślikowski             - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
    3. Małgorzata Pomorska         - Sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA
    4. Zdzisław Bęski                 - Przewodniczący
    5. Jerzy Czarny                   - Członek Komisji
    6. Halina Podralska              - Członek Komisji
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
    7. Adam Czmuchowski         - Przewodniczący Komisji
    8. Janusz Patejuk                - Członek Komisji
    9. Bolesław Liniewicz           - Członek Komisji
KOMISJA SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWA
    10. Barbara Krawczyk          - Przewodniczący Komisji
    11. Jadwiga Pietkiewicz       - Członek Komisji