1. Zbigniew Koncewicz        - Przewodniczący Rady Nadzorczej
    2. Marcin Cieślikowski           - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
    3. Barbara Krawczyk            - Sekretarz Rady Nadzorczej
KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA
    4. Izabela Kreyczi               - Przewodniczący
    5. Krzysztof Skrzyniarz        - Członek Komisji
    6. Stanisław Mikołaczyk       - Członek Komisji
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
    7. Adam Czmuchowski       - Przewodniczący Komisji
    8. Leon Miniewicz             - Członek Komisji
    9. Bolesław Liniewicz         - Członek Komisji
KOMISJA SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWA
    10. Zenon Morawski         - Przewodniczący Komisji
    11. Zdzisław Bęski             - Członek Komisji