2017.08.08 - Wykonanie izolacji ścian fundamentowych z wymianą nawierzchni przyległego chodnika

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1 we Wrocławiu

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych z wymianą nawierzchni przyległego chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Opolska 79-85 we Wrocławiu. ETAP II

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji:       60 dni od dnia podpisania umowy.

Termin związania ofertą:   30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert

Termin i miejsce składania ofert:     do 04.09.2017 r. do godz. 1000 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert:   Termin: 04.09.2017 r. o godz. 1200

Miejsce:       Sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest: inż. Daniel Wąsiel.

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. od 1000   - 1200 w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie. Telefon: 071/ 342 65 60.

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 12:00. (koszt SIWZ: 20 zł brutto).

   
© ALLROUNDER