2017.08.31 - Malowanie 15 klatek schodowych w budynkach mieszkalnych SM Księże Małe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia:

Malowanie ścian i sufitów, oraz konserwacja schodów i balustrad drewnianych w 15 klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe".

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji:               Od dnia podpisania umowy do 16.12.2017 r.

Termin związania ofertą:   30 dni od daty otwarcia ofert

Termin i miejsce składania ofert:     do 21.09.2017 r. do godz. 1300 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert:   Termin: 21.09.2017 r. o godz. 1400

Miejsce:       Sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami jest: inż. Daniel Wąsiel i  Dawid Kanar

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. od 0900   - 1400 w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.

Telefon: 071/ 342 65 60.

 

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 12:00. (koszt SIWZ: 20 zł brutto).

   
© ALLROUNDER