Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Zapraszamy mieszkańców w październiku w każdy czwartek od godziny 16.00 do 17.00 na dyżury prawne, jesteśmy dla Państwa.

Istotne komentarze będziemy zamieszczać na bieżąco w aktualnościach na naszej stronie.

 

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” informuje, że w dniu 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Ustawa wprowadza wiele istotnych zmian. Poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze, które mogą Państwa dotyczyć:

  • Członkostwo

Najwięcej zmian dotyczy nabywania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowadzono zasadę powstania członkostwa z mocy prawa w przypadku nabycia spółdzielczego prawa do lokalu i zawarcia umowy o budowę lokalu. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu. Osobom posiadającym odrębną własność lokalu przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków. Członkostwo z mocy prawa traci osoba, która zbyła prawo do lokalu, jak również osoba, której lokal jest w nieruchomości, która wydzieliła się z zasobów spółdzielni i jest zarządzana na podstawie ustawy o własności lokali.

Zmiany dotyczą również regulacji stanu prawnego spółdzielczych lokatorskich praw do lokali, nabycia ekspektatywy odrębnej własności, rozliczeń wkładu mieszkaniowego.

  • Pełnomocnicy na Walnym Zgromadzeniu

W walnych zgromadzeniach wszystkich spółdzielni mieszkaniowych będą mogli uczestniczyć pełnomocnicy członków spółdzielni niezależnie od zapisów statutowych. Utrzymano zasadę określoną w Prawie Spółdzielczym, że pełnomocnik może reprezentować jednego członka.

  • Powstawania wspólnot mieszkaniowych

Zmiana dotyczy również powstania wspólnot z zasobów spółdzielczych. Wprowadzono obowiązek rozliczenia funduszu remontowego między spółdzielnią a właścicielami powstałej w jej zasobach wspólnoty mieszkaniowej.

  • Fundusz remontowy

Wprowadzono obowiązek dokonywania rozliczeń funduszu remontowego odrębnie we wszystkich nieruchomościach spółdzielni mieszkaniowych.

  • Lustracja

Zmieniono zasady dotyczące przeprowadzania lustracji – lustratorami nie mogą być m.in.  członkowie zarządu, prokurenci, główny księgowy, pracownicy podlegli zarządowi jakiejkolwiek spółdzielni.

  • Nadzór Ministra Infrastruktury i budownictwa nad spółdzielniami mieszkaniowymi

Ustawa rozszerza uprawnienia kontrolne ministra infrastruktury i budownictwa w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” wdraża procedury mające na celu dostosowanie działania Naszej Spółdzielni do obowiązujących nowych przepisów.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z działem organizacyjno-prawnym.

Zapraszamy mieszkańców w październiku w każdy czwartek od godziny 16.00 do 17.00 na dyżury prawne, jesteśmy dla Państwa.

Istotne komentarze będziemy zamieszczać na bieżąco w aktualnościach na naszej stronie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”

   
© ALLROUNDER