Archiwum

W tej zakładce znajdują się archiwalne informacje z poprzednich lat.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe informuje o postanowieniu sądu w sprawie wstrzymania

...

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” informuje, że w dniu 29.06.2018 r. zostało złożone do

...

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu informuje, iż w dniu 6 lipca

...

Szanowni Mieszkańcy

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. do Spółdzielni 

...


 

 

UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM „KSIĘŻE MAŁE”

23 CZERWCA 2018 ROKU

 

UZUPEŁNIONE

...

UWAGA !!!

Firma FORTUM w dniu 6 CZERWCA 2018 r.

z powodu awarii informuje o przerwie w dostawie

...

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 

Członków Spółdzielni „Księże Małe”

Zarząd

...

Wrocław 30.05.2018 r.

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Male”

Dzisiejszy dzień jest

...

INFORMACJA

W związku z aktualizacją StatutuSpółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” Rada Nadzorcza w dniu 23.04.2018

...

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe zawiadamia, że w środę  2 maja 2018 r. biuro

...