Archiwum

W tej zakładce znajdują się archiwalne informacje z poprzednich lat.


ZAWIADOMIENIE

Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia mieszkańców osiedla, że od dnia

...

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia, że przetarg na wykonanie

...

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" działając na podstawie ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych

...

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" zawiadamia, że w poniedziałek  14

...

PRACA

SPÓŁDZIELNIA   MIESZKANIOWA „KSIĘŻE MAŁE”  ZATRUDNI   OSOBĘ   CHĘTNĄ   DO   PRACY W CHARAKTERZE

...

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”, które odbyło się 24 czerwca

...

O G Ł O S Z E N I E 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lipca br. w sali konferencyjnej

...

Sprawozdania, protokoły, projekty uchwał i inna dokumentacja będąca przedmiotem obrad Walnego

...

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe dementuje niezgodną z prawdą informację,

...