Archiwum

W tej zakładce znajdują się archiwalne informacje z poprzednich lat.


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia, że przetarg na wykonanie

...

OGŁOSZENIE

W dniu 13.03.2018 r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd SM „Księże Małe”

...

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu

...

O G Ł O S Z E N I E 

Rada Nadzorcza SM "Księże Małe" zaprasza na dyżur członków Rady w czwartek

15

...

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” działając na podstawie §23 ust. 3 pkt 2) Statutu

...

ZMIANY W SKŁADZIE OSOBOWYM   W RADZIE NADZORCZEJ  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „KSIĘŻE MAŁE”

 

Na Walnym

...

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DEMENTUJĄCE INFORMACJE UPUBLICZNIANE PRZEZ

PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

...

UWAGA!

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zapraszają wszystkich Członków

...

OGŁOSZENIE

W dniu 23.01.2018 r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd SM „Księże Małe”

...

OGŁOSZENIE

W dniu 31.01.2018 r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd SM „Księże Małe”

...